Vacature Bestuurslid Stichting Campus Kollum

aandachtsgebied Cultuur en Dorpshuis

Binnen het bestuur van de Stichting Campus Kollum ontstaat per 1 juli 2024 een vacature. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden met ieder een eigen aandachtsgebied.
Voor het aandachtsgebied Cultuur en Dorpshuis ontstaat er per 1 juli 2024 een vacature vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid.
Taken van dit bestuurslid zijn:
a) samen met de 4 andere bestuursleden verantwoordelijk voor beleid, beheer en exploitatie van de Stichting Campus Kollum. De stichting is eigenaar van het multifunctionele gebouw Campus Kollum, waar in gehuisvest 2 middelbare scholen (Piter Jelles/!mpuls Kollum en het Lauwers College, de bibliotheek van Kollum en De Colle (dorpshuis met zalen en theaterzaal ).
b) namens het bestuur contacten onderhouden met het pachtersechtpaar van De Colle
c) adviserend en ondersteunend (hands on) voor de programmaraad van Theater de Colle

Gevraagd wordt een enthousiast en actief bestuurslid die Kollum en omgeving een warm hart toedraagt en een verdere groei van de Theateragenda en de Colle activiteiten ( lees dorpshuis) nastreeft. Het is een onbezoldigde functie.

Reacties graag naar Ieke Zwart, voorzitter van de Stichting via  e-mail: irzwart@hetnet.nl
Verdere informatie kan gegeven worden door het bestuurslid Erie Dam die thans bovengenoemde taken in het bestuur vervult. Dat kan via e-mail: edamkollum@gmail.com